Online strategie, webovka a kampaně

Na začátku jsme se soustředili na pochopení obchodního modelu, abychom zacílili na vhodnou skupinu zákazníků.

Pomohli jsme začínající společnosti, která se zabývá zprostředkováním řemeslných, stavebních a dalších prací, definovat cílovou skupinu. Podle toho jsme vytvořili krátkou a údernou internetovou prezentaci jejich služby. Prostřednictvím online kampaní jsme pak přivedli na web platící zákazníky.

Kromě zvoleného jména neměla společnost žádnou vizuální ani marketingovou strategii. Proto jsme na cílové skupině testovali různé strategie abychom zvolili takovou, která bude přinášet nejvíce dokončených objednávek.

1. Průzkum trhu a definice cílové skupiny

2. Volba odpovídající marketingové strategie

3. Konzultace a navržení struktury webu

4. Uživatelské testování 10 návrhů vzhledu

5. Stanovení konečné podoby a obsahu webu

6. Kompletní dokončení webu ve lhůtě 15 dní

7. Získání platících zákazníků online kampaní

V úvodní fázi projektu jsme díky konzultacím s klientem a uživatelskému výzkumu zjistili, že cílovou skupinou jsou převážně muži (70 %) ve věku 25 až 55 let žijící ve městě. Z hlediska kampaní nám z průzkumu vyplynuly následující skupiny: zaměstnanci velkých firem (převážně IT), lidé s vyššími příjmy, vlastníci nemovitostí a lidé zvyklí používat úklidové služby a rozvoz potravin.

Tyto znalosti jsme uplatnili při tvorbě webu a později také při tvorbě online kampaní. Cílem webu je vysvětlit návštěvníkovi výhody služby, nastínit, jak proces funguje, a vybídnout ho ke kontaktování našeho klienta.

Tzv. hero sekce je zpravidla nejdůležitější částí webu

Po dokončení implementace webu jsme ho napojili na zakoupenou doménu, hosting a analytické nástroje pro vyhodnocování efektivity marketingu. Na základě zjištěné cílové skupiny jsme vytvořili několik online kampaní.

— Cílenou PPC kampaní získáme 1 návštěvníka za průměrně 9,76 Kč

— Z 1000 návštěvníků v průměru 12 zaplatí zprostředkování prací

— Cena platícího zákazníka tak vychází (9,76 * 1000 : 12 =) 813 Kč

— Průměrný zisk z jednoho zákazníka je 6837 Kč bez DPH

Výsledkem celé spolupráce je dokončená webová prezentace a PPC kampaň, která za poplatek přivádí relevantní návštěvníky na web –díky ní za každou 1 Kč vloženou do kampaně v Google Ads společnost získá 8,40 Kč bez DPH profitu (840% návratnost investice). Kromě toho jsme společnosti na závěr naší spolupráce předali znalosti ke správě webu i PPC kampaní. 👍

Odkaz na webovou stránku

Pojďme si o tom promluvit

Připraveni začít?

Přejít na hořejšek této