Online strategie, webovka a kampaň

Na začátku jsme se soustředili na pochopení obchodního modelu, abychom určili vhodnou cílovou skupinu zákazníků.

Na začátku jsme společně s vedením začínající společnosti, která se zabývá zprostředkováním řemeslných, stavebních a dalších prací, definovali cílovou skupinu marketingové komunikace. Podle této definice a poždavaků našeho klienta jsme vytvořili jednoduchou internetovou prezentaci služby. Online kampaní jsme pak přivedli na web platící zákazníky.

Kromě zvoleného jména a loga neměla společnost žádnou vizuální ani marketingovou strategii. Proto jsme testovali různé strategie abychom objevili tu, která nám bude přinášet nejvíce dokončených objednávek.

1. Průzkum trhu a definice cílové skupiny

2. Volba odpovídající marketingové strategie

3. Konzultace a navržení struktury webu

4. Uživatelské testování 10 návrhů vzhledu

5. Stanovení konečné podoby a obsahu webu

6. Kompletní dokončení webu ve lhůtě 15 dní

7. Získání platících zákazníků online kampaní

V úvodní fázi projektu jsme díky konzultacím s klientem a uživatelskému výzkumu definovali cílovou skupinou jako lidi ve věku 25 až 55 let žijící ve městě. Tuto hypotézu potvrdila následná statistická analýza. Z hlediska cílení dle zájmu nám z průzkumu nejlépe vycházeli následující skupiny: zaměstnanci velkých firem (převážně na vyšších pozicích), lidé s vyššími příjmy, vlastníci nemovitostí a lidé kteří aktuálně vužívají úklidové služby nebo rozvoz potravin.

Tyto znalosti jsme uplatnili při tvorbě webu a online kampaně. Cílem webu je v krátkosti prezentovat službu a její výhody a nastínit, jak proces objednání funguje.

Tzv. hero sekce je zpravidla nejdůležitější částí webu

Po dokončení implementace webu jsme ho napojili na zakoupenou doménu, hosting a analytické nástroje pro vyhodnocování efektivity marketingu. Na základě zjištěné cílové skupiny jsme vytvořili několik variací online reklamní kampaně, která po několikatýdenní optimalizaci dosahuje následujících výsledků:

— Cílenou PPC kampaní získáme 1 návštěvníka stránky za průměrně 9,76 Kč

— Z 1000 získaných návštěvníků jich v průměru 12 zaplatí zprostředkování prací

— Cena platícího zákazníka tak vychází (9,76 * 1000 : 12 =) 813 Kč

Výsledkem celé spolupráce je funkční tandem webové prezentace a PPC kampaňě, která za poplatek přivádí na webovku relevantní návštěvníky. Díky kampani náš klient za každou 1 Kč vloženou do kampaně v Google Ads společnost získá 8,40 Kč bez DPH příjmů (840% ROI). Na závěr naší spolupráce jsme klientovi předali potřebné know-how ke správě webu i PPC kampaní. Náš klient si tak může podle aktuální potřeby, tzv. "ze dne na den", upravovat texty nebo jednoduše škálovat reklamní kampaň.👍

Odkaz na webovou stránku

Nezávazná konzultace

Jsme připraveni

Přejít na hořejšek této